درخواست ویزای دانشجویی

 

Apply for a U.S Student Visa

 درخواست ویزا دانشجویی

ویزا برای تحصیل در ایالات متحده: ضروریات


کی باید درخواست ویزای دانشجویی کنم؟
در اسرع وقت اقدام کنید. عموماً، این یعنی به محض اینکه تصمیم گرفتید در چه دانشگاهی به ادامه تحصیل بپردازید و فرم رسمی I-20 که نشان دهنده پذیرش شما در آن دانشگاه است را دریافت کردید. (چنانچه دانشجوی بورسیه هستید، باید فرمDS-2019  را از سازمان بورس دهنده خود دریافت کنید. DS-2019فرمی است که نشان می دهد شما در برنامه آنها شرکت می کنید و باید هنگام درخواست مورد استفاده قرار دهید.)
بر اساس مقررات ویزای ایالات متحده، ویزاها را نمی توان بیشتر از 120 روز قبل از تاریخ شروع برنامه آموزشی مندرج در فرم I-20 یا DS-2019 صادر کرد—به هر حال، شما باید به محض دریافت فرم I-20 یاDS-2019 در خصوص ویزای خود اقدام کنید. اگر روند اخذ ویزا را بیشتر از 120 روز قبل از تاریخ شروع برنامه تحصیلی خود به اتمام برسانید، کنسولگری یا سفارت ایالات متحده، ویزای شما را نگه خواهد داشت و زمانی که به 120 روز قبل از شروع برنامه رسیدید، آن را صادر خواهد نمود.
برای تقاضای ویزا به کجا مراجعه کنم؟ روند تقاضای ویزا به چه نحوی است؟
معمولاً دانشجویان با مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایالات متحده در کشور زادگاه یا کشور محل اقامت خود در خصوص اخذ ویزا اقدام می کنند. اما چون در حال حاضر ایالات متحده هیچ کنسولگری یا سفارتی در ایران ندارد، درخواست برای ویزای ایالات متحده در داخل ایران امکان پذیر نیست. دانشجویان و پژوهشگران ایرانی باید از طریق کنسولگری هایی اقدام کنند که کارمندان فارسی زبان آشنا به نظام و اسناد و مدارک آموزشی ایران دارند. در حال حاضر، این کنسولگری ها شامل آنکارا در ترکیه؛ ابوظبی در امارات متحده عربی، و دبیدر امارات متحده عربی است.
عموماً باید برای حضور در مصاحبه مربوط به اخذ ویزا از قبل وقت بگیرید، هزینه های درخواست را بپردازید، و فرم های تکمیل شده درخواست ویزا و سایر اسناد و مدارک پشتیبانی را با خود به جلسه مصاحبه ببرید. به هر حال، این رویه در دفاتر کنسولی مختلف متفاوت است، بنابراین باید برای کسب اطلاعات دقیق تر با آنها تماس بگیرید. می توانید لینک های فعلی به وب سایت های کنسولگری ها و سایر اطلاعات مفید راجع به روند اخذ ویزا را در وب سایت زیر پیدا کنید.
http://travel.state.gov/.
برای حضور در مصاحبه مربوط به ویزا چه مدارکی را با خود بیاورم؟
فرم های دولتی ایالات متحده که در حال حاضر باید برای درخواست ویزا تکمیل کنید، شامل DS- 156،DS- 157 (برای برخی از متقاضیان نه همه آنها) و DS – 158 است. همه این فرم ها باید کاملاً به زبان انگلیسی تکمیل شود و با درج نام شما، آن گونه که در گذرنامه و سایر اسناد و مدارک انگلیسی زبان شما نوشته شده است، امضاء گردد. اطمینان حاصل کنید که حتماً به همه سؤالات مندرج در فرم ها پاسخ داده باشید، در غیر این صورت فرم ها را از شما قبول نمی کنند—چنانچه در خصوص نحوه پاسخگویی به سؤالات تردید دارید از دفتر کنسولی سؤال کنید.
همچنین اسناد و مدارک زیر نیزلازم خواهد بود—
•فرم I-20 یا DS-2019. این فرمی است که از دانشگاه یا سازمان بورس دهنده خود دریافت کرده اید و مؤید پذیرش شما در رشته یا برنامه تحصیلی مربوطه است. چنانچه فرم I-20دارید، دقت کنید که حتماً صفحات 2 و 5 را تکمیل کنید، صفحه 2 را امضاء نمایید، و قبل از بردن آن به مصاحبه، دقت کنید که تاریخ مقرر برای رسیدن آن منقضی نشده باشد. چنانچه فرم DS-2019 را دارید، حتماً صفحه 2 را مطالعه کنید، تاریخ رسیدن را بررسی  و پایین صفحه 1 را امضاء نمایید.
•گذرنامه. بررسی و اطمینان حاصل کنید که گذرنامه شما تا حداقل 6 ماه بعد از تاریخ مقرر ورود شما به ایالات متحده معتبر باشد، زیرا این یکی از پیش شرط های لازم برای صدورویزا است. البته هر چه مدت اعتبار گذرنامه بیشتر باشد بهتر است، بدیهی است که اگر گذرنامه شما منقضی شود و شما ناچار به بازگشت به میهن باشید، مجبور خواهید بود گذرنامه خود را تجدید و قبل از بازگشت به ایالات متحده درخواست ویزای جدید نمایید.
•رسید هزینه ها. قبل از حضور در مصاحبه مربوط به اخذ ویزا، شما باید هزینه درخواستویزا، هزینه  SEVIS و احتمالاً هزینه های دیگری را بپردازید.
•عکس. بهتر است این عکس توسط عکاسی گرفته شده باشد که تخصص او گرفتن عکس های گذرنامه است، زیرا این عکس نیاز به فرمت های بسیار ویژه ای دارد (که در ذیل شرح داده شده است).
همچنین باید اسناد و مدارک پشتیبانی (که در ذیل شرح داده شده است) را با خود بیاورید تا کارمند کنسولگری بداند که باید برای شما ویزای دانشجویی صادر گردد.
شرایط لازم برای عکس ویزا چیست؟
عکس ویزا باید حداکثر شش ماه قبل از تاریخ درخواست برای ویزا گرفته شده باشد. باید 50 میلی متر باشد و باید زمینه سفید یا سفید مایل به خاکستری داشته باشد، و عاری از هر گونه عامل منحرف کننده باشد. ناحیه سر باید حداقل 50 درصد از عکس را در بر بگیرد.
در اکثر موارد، سر شما باید بدون کلاه یا سربند باشد؛ اما سربندی که شما معمولاً به دلایل مذهبی می پوشید عموماً قابل قبول است. سربندی که شما به دلایل دیگر می پوشید قابل قبول نیست. چهره شما باید به اندازه کافی قابل رؤیت باشد تا ثابت کند که عکس متعلق به خود شما است و عکس شخص دیگری نیست.
من/همسرم به دلایل مذهبی چادر/مقنعه/حجاب می پوشم/می پوشد. آیا این برای عکس ویزا امکان پذیر است؟
مقنعه یا روسری که به دلایل مذهبی پوشیده می شود معمولاً قابل قبول است مشروط به آنکه فرد قابل شناسایی و چهره او در عکس کاملاً قابل رؤیت باشد، از جمله خط موی روی پیشانی. روبند، چادر یا مقنعه ای که کلیه قسمت های مهم صورت را بپوشاند قابل قبول نیست، زیرا لازم است که هویت شخص واضح باشد. اما، بدانید که هم کنسولگری کشور شما و هم فرودگاه محلی که شما از طریق آن وارد ایالات متحده می شوید، کارمندان خانم دارند و محل های خصوصی ویژه ای وجود دارد که که در آنها می توان هویت افرادی که به دلایل مذهبی یا فرهنگی مایل نیستند چهره خود را به افراد نا محرم نشان دهند را شناسایی نمود.
مهمترین معیارهایی که کارمندان کنسولگری در تصمیم گیری راجع به اعطاء/عدم اعطای ویزا مد نظر قرار می دهند چیست؟
کارمند کنسولگری باید قانع شود که متقاضی در درجه اول با هدف ادامه تحصیل به ایالات متحده می رود، واجد شرایط علمی لازم برای شرکت در برنامه تحصیلی مورد نظر است، از بودجه کافی برای تکمیل تحصیلات خود برخوردار است، و فقط می خواهد طی مدتی که برنامه تحصیل خود را به اتمام می رساند در ایالات متحده بماند.
چگونه ثابت کنم که من واقعاً قصد دارم به عنوان دانشجو به ایالات متحده بروم و حائز شرایط علمی لازم برای برنامه تحصیلی مورد نظر هستم؟
وظیفه کارمند کنسولگری این نیست که بر کار دانشگاه آمریکایی که شما را پذیرفته است نظارت کند—همین که شما فرم I-20 را دریافت کرده اید تا حدود زیادی نشان می دهد که شما حائز شرایط علمی لازم برای ادامه تحصیل در رشته مورد نظر هستید. اما کارمند کنسول گری باید بررسی و اطمینان حاصل کند که فرم I-20 بر اساس، به عنوان مثال، اسناد جعلی یا پذیرش برحسب اشتباه کارمند مربوطه، صادر نشده باشد. بنابراین، شاید بهتر باشد که کارنامه مقاطع تحصیلی گذشته (ترجمه شده به زبان انگلیسی و تأیید شده توسط دارالترجمه های رسمی) و کارنامه های آزمون ها را با خود بیاورید، تا بهتر و راحت تر بتوانید پیشینه خود را به اثبات برسانید. همچنین باید انتظار داشته باشید که از شما خواسته شود که خلاصه ای از برنامه های تحصیلی خود را ارائه دهید.
بخشی از آمادگی علمی، تسلط به زبان انگلیسی در حدی است که برای شرکت در برنامه تحصیلی مورد نظر شما لازم است. اگر شما پذیرش مشروط دریافت کرده اید و یا برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده می روید، بدیهی است که پیش شرط های مربوط به تسلط به زبان انگلیسی کمتر خواهد بود. بسیاری از کارمندان کنسولگری ها، به خوبی زبان های دیگر را می فهمند و به آنها تکلم می کنند، اما در صورت لزوم مترجم شفاهی در اختیار شما قرار خواهد گرفت—به خاطر داشته باشید که اگر بتوانید به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنید، به نفع شما خواهد بود. اگر برنامه دانشگاهی شما مستلزم تسلط به زبان انگلیسی باشد، کارمند کنسولگری به احتمال قوی مصاحبه رابه زبان انگلیسی برگزار خواهد کرد و ممکن است از شما بخواهد اطلاعاتی را به زبان انگلیسی بخوانید و بازگو کنید.
برای اثبات اینکه بودجه کافی برای تکمیل تحصیلات خود دارم، چه مدارکی را با خود بیاورم؟
باید ثابت کنید که شما، (یا اسپانسر یا بورس دهنده شما، اگر شخص دیگری هزینه شما را می پردازد) برای تأمین هزینه تحصیل شما در ایالات متحده پول کافی دارد. قاعده کار این است که شما باید با ارائه سند و مدرک ثابت کنید که کل بودجه لازم برای تأمین مخارج شما (اعم از شهریه تحصیلی، هزینه های زندگی، ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها) برای سال اول موجود است، و بتوانید با ارائه مدارک کافی در خصوص بودجه هایی که از منابع قابل اطمینان انتظار می رود، به نحو منطقی توجیه کنید که چگونه می خواهید مابقی بودجه لازم برای اتمام برنامه تحصیلی خود را تأمین کنید. (متقاضیان ویزای M-1 باید مدارک لازم مبنی بر داشتن بودجه لازم برای کل دوره تحصیلات خود را ارائه دهند.)
شما یا اسپانسر شما باید فرم «تعهد پشتیبانی» (affidavit of support”)  را به عنوان بخشی از روند درخواست ادامه تحصیل در دانشگاه مورد نظر تکمیل کنید. این فرم تضمین می کند طی مدت اقامت شما بودجه کافی برای رفع نیازهای شما موجود خواهد بود. باید این فرم را به همراه سایر اسناد بانکی تأیید شده به مصاحبه برای ویزای خود ببرید.
چنانچه اعضای خانواده خود را به ایالات متحده می برید، انتظار می رود از بودجه کافی برای رفع نیازهای آنها برخوردار باشید (به خاطر داشته باشید که بستگان دانشجویان نمی توانند به عنوان حقوق بگیر مشغول به کار شوند). اگر اعضای خانواده خود را در زادگاه خود ترک می کنید و خود برای ادمه تحصیل به ایالات متحده می روید، کارمند کنسولگری از شما خواهد پرسید طی مدتی که شما مشغول تحصیل هستید، چه کسی هزینه معاش خانواده تان را تأمین خواهد کرد.
معمولاً ضروری ترین اسناد و مدارک دیگر برای اثبات ادعای خود عبارتند از دفترچه های بانکی یا صورت حساب های مالی که حداقل سه ماه از داد و ستدها را نشان دهد؛ اطلاعاتی از بانک در خصوص مدت زمان افتتاح حساب و متوسط تراز آن؛ فرم های مالیاتی که نشان دهنده درآمد سالیانه باشد؛ شواهد و مدارک مربوط به سایر دارایی ها مانند مالکیت شرکت (مجوز شرکت)، ملک، سهام و غیره؛ و/یا اسناد و مدارکی که نشان دهد بورسیه به شما اعطا شده است.
چه نوع اسناد و مدارکی باید در بخش کنسولگری ارائه گردد که نشان دهد من بعد از اتمام تحصیلات خود در ایالات متحده به کشور زادگاه خود باز خواهم گشت؟
هر موردی کاملاً فردی است و شما باید به دقت فکر کنید که چگونه و از طریق چه تعهدی می توانید به بهترین وجه ممکن ثابت کنید که به کشور زادگاه خود باز خواهید گشت. برخی از اسناد و مدارکی که معمولاً مفید هستند عبارتند از اسنادی که ثابت می کنند شما یا خانواده بلافصل شما مشغول به کسب و کار ثابت و یا مالک خانه هستید؛ گواهی نامه های مؤسسات آموزشی داخل کشور؛ معرفی نامه از سوی یک مقام مسئول (مثلاً یک معلم) که مشارکت اجتماعی شما را نشان دهد؛ اسناد مالکیت زمین؛ گذرنامه منقضی شده که نشان دهد شما قبلاً هم به خارج از کشور سفر کرده و دوباره به میهن باز گشته اید؛ اسناد و مدارک خواهران و برادران که نشان دهد آنها هم قبلاً در خارج از کشور به تحصیل پرداخته اند و بعد به کشور باز گشته اند (گواهی نامه ها، مدارک تحصیلی، نامه هایی از کارفرمایان آنها، یا گذرنامه های فعلی آنها و غیره)؛ نامه ای از جانب کارفرمای فعلی شما مبنی بر این که تحصیلاتی که شما برای آن برنامه ریزی کرده اید برای آنها مفید خواهد بود؛ نامه ای از یک شرکت مبنی بر اینکه بعد از اتمام تحصیلات و بازگشت به میهن توسط آنها استخدام خواهید شد؛ و/یا نامه ای از یک شرکت مبنی بر اینکه بعد از بازگشت ممکن است شما را استخدام کنند و اینکه آنها نیاز به کارمندانی با تحصیلاتی دارند که شما در ایالات متحده دریافت خواهید نمود. 
مصاحبه من چقدر طول خواهد کشید؟
زمان موجود برای کارمند کنسولگری برای مصاحبه با شما بسیار کوتاه خواهد بود (شاید یک الی سه دقیقه) زیرا حجم درخواست های ویزا که روزانه باید در کنسولگری ها ی ایالات متحده مورد رسیدگی قرار گیرد بسیار زیاد است. به لحاظ این محدودیت های زمانی، کارمند کنسولگری ممنون خواهد شد اگر اسناد و مدارک خود را خوب سازماندهی کنید و به سؤالات او پاسخ هایی مختصر و مفید دهید.
اگر دیر درخواست کرده باشم یا رسیدگی بیشتر از آنچه انتظار می رفت طول بکشد و من ویزای خود را به موقع دریافت نکنم چه اتفاقی خواهد افتد؟
اگر چنین موردی پیش آید، دو راه حل خواهید داشت. می توانید از دانشگاه خود درخواست کنید که نامه ای را فکس و در آن قید کنند که شما می توانید بعد از تاریخ مندرج در فرم I-20 خود در دانشگاه حضور یابید و آخرین مهلت را نیز ذکر کنند. راه حل دوم این است که از آنها درخواست کنید پذیرش شما را به ترم بعد موکول کنند.
چرا روند صدور ویزا برای برخی از افراد بیشتر از دیگران طول می کشد؟
دانشجویانی که در رشته های علمی و فنی خاصی تحصیل می کنند در معرض بررسی های بیشتری قرار دارند. یا، احتمال دارد نام یک شخص ممکن است مشابه نام تروریستی باشد که اسم او در «فهرست سیاه» ایالات متحده ذکر شده است. فقط حدود 2 درصد از کلیه درخواست های ویزا مورد بررسی دقیق تر وزارت خارج ایالات متحده، روند «رایزنی مشاوره ای»، قرار می گیرد که زمان بیشتری طول می کشد.
یکی دیگر از دلایل احتمالی تأخیرها فقط این است که کنسولگری درخواست های اخذ ویزا زیادی برای رسیدگی دارد. حتی الامکان حوالی تعطیلات از اقدام برای اخذ ویزا خودداری کنید.
اگر ویزای برای من صادر نشود، دوباره کی می توانم اقدام کنم؟
اگر بخواهید، می توانید بلافاصله مجدداً درخواست شرکت در مصاحبه دیگری نمایید. اما باید اطلاعات جدیدی که در زمان اولین مصاحبه خود به کارمند کنسول گری ارائه نکردید (یا مدارک کافی برای اثبات آن نداشتید) را داشته باشید. قبل از اقدام مجدد، سعی کنید بفهمید چرا بار اول برای شما ویزا صادر نشد. آیا فرم I-20 ازطرف یک مؤسسه آموزش عالی معتبر دارید؟ آیا می توانید ثابت کنید که بودجه کافی برای تحصیلات شما موجود است، و شما قصد دارید بعد از اتمام تحصیلات به کشور زادگاه خود باز گردید؟
برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به شرایط لازم برای اخذ ویزا، و نیز جزئیات بیشتر درباره روند ورود به ایالات متحده، اینکه برای حفظ ویزای دانشجویی خود چه اقداماتی باید انجام دهید، لطفاً از بخش ویزای این وب سایت دیدن کنید. اگر سؤال دیگری دارید که در اینجا به آنها پرداخته نشده است، لطفاً با ما تماس بگیرید.

 

 

 با ما تماس بگیرید

 

منوي كاربري

نام کاربری :
کلمه عبور :

 
 

Target Group Telegram chaneel

برای عضو شدن کلیک کنید

 
 

پیوند دولت های استانی

 prince edward island

تارگت گروپ

 

 

Welcome to Canada

تارگت گروپ

تورنتو

Welcome To Toronto

Target Group

 

تارگت گروپکليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي سازمان امور مهاجرتي تارگت گروپ محفوظ استتارگت گروپ

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به کبک | تحصیل در آمریکا | شرایط مهاجرت به کانادا