استان ساسکاچوان

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان (SINP) این اجازه را در اختیار دولت ساسکاچوان قرار می‌دهد که متقاضیانی را برای مهاجرت کانادا انتخاب کند که قابلیت‌ها و مهارت‌هایشان نیازهای ایالت را براورده می‌سازد. متقاضیانی که توسط ایالت ساسکاچوان برگزیده می‌شوند گواهی گزینش استان ساسکاچوان را دریافت کرده و می‌توانند برای دریافت اقامت دائم کانادا تحت برنامه مهاجرتی انتخاب استانی (Provincial Nominee Program) اقدام کنند. اداره شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) درخواست افرادی که توسط برنامه‌های مهاجرت استانی پذیرفته شده‌اند را در مدت زمان کمتری، در مقایسه با درخواست‌هایی که تحت برنامه‌های مهاجرت فدرال فایل می‌شوند، بررسی می‌کند.

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان از هشت گروه به شرح زیر تشکیل شده است:
 
 
 
نیروهای کار متخصص

نیروهای کار متخصص و مدیران اگر یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمایی در ساسکاچوان داشته باشند یا اگر حداقل 6 ماه در ایالت ساسکاچوان به صورت قانونی (با داشتن اجازه کار موقت) کار کرده باشند، ممکن است واجد شرایط این گروه مهاجرتی باشند. کسانی که درخواست پناهندگی کانادا کرده‌اند و در انتظار روشن شدن وضعیت خود هستند واجد شرایط استفاده از این برنامه مهاجرتی نبوده و افرادی که از داخل کانادا اقدام می‌کنند باید وضعیت اقامت قانونی در این کشور داشته باشند تا بتوانند با استفاده از این برنامه درخواست خود را ارسال کنند.

توجه داشته باشید که پیشنهاد کاری که متقاضی از کارفرمایی در ساسکاچوان دریافت می‌کند باید در مشاغل و حرفه‌هایی باشد که نوع و سطح مهارت آنها در فهرست NOC از نوع 0 (مشاغل مدیریتی)، سطح مهارت A (مشاغلی که معمولا به تحصیلات دانشگاهی نیاز دارند) و یا سطح مهارت B ( مشاغل و حرفه‌هایی که معمولا نیازمند تحصیل در کالج‌ها یا کارآموزی فنی هستند) تعریف شده است.
 
خویشاوندان
شهروندان کانادا یا کسانی که مقیم دائم این کشور بوده و حداقل یک سال در ایالت ساسکاچوان زندگی کرده‌اند ممکن است واجد شرایط اسپانسر کردن خویشاوندان نزدیک خود (فرزند غیر وابسته، نوه دختری یا پسری، برادر و خواهر، نابرادری و ناخواهری، برادر زن یا خواهر زن، برادر شوهر یا خواهر شوهر، و برادرزاده یا خواهرزاده) جهت مهاجرت به کانادا باشند. اسپانسر متعهد می‌شود که اسپانسر شونده را تحت حمایت خود داشته باشد و در صورت نیاز از نظر مالی امکانات زندگی را برای وی مهیا نماید. اسپانسر باید ازنظر مالی مستقل بوده و مشکلی نداشته باشد (در طی 6 ماه گذشته از دولت ساسکاچوان کمک مالی ونیز بیمه بیکاری دریافت نکرده باشد).

اسپانسر شونده یا به عبارتی متقاضی برای اینکه واجد شرایط اقدام تحت این گروه مهاجرتی باشد باید شرایط زیر را احراز کند:
 • سنی بین 18 تا 49 سال داشته باشد؛
 • تعهدنامه حمایت که توسط یکی یا تعداد بیشتری خویشاوند کانادایی مقیم ساسکاچوان امضا شده است را در اختیار داشته باشد. اسپانسر کننده (یا اسپانسر کنندگان) با امضای تعهدنامه مذکور متعهد می‌شود که در صورت نیاز از اسپانسرشونده و اعضای وابسته وی حمایت مالی کند؛
 • از یک برنامه آموزش عالی حداقل یک ساله فارغ‌التحصیل شده و گواهینامه، دیپلم، یا مدرکی دریافت کرده باشد؛
 • حداقل یک سال تجربه کار در رشته تحصیلی یا آموزشی خود داشته باشد؛
 • یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمایی در ساسکاچوان داشته  یا قصد داشته باشد کاری تمام وقت و دائم در ساسکاچوان بیابد؛
 • پس از وارد شدن به ساسکاچوان و تا زمان یافتن کار وجه نقد کافی (10,000 دلار کانادا برای خودش و 2000 دلار به ازای هریک از اعضای وابسته) جهت پرداخت هزینه‌های زندگی داشته باشد؛
 • از توانایی‌ها و مهارت‌های زبانی (انگلیسی) کافی، به نحوی که بتواند کار پیشنهادی را انجام دهد یا کار مورد نظر خود را بیابد، برخوردار باشد.
ذکر این نکته لازم است که همسران، واجد شرایط این برنامه مهاجرتی نبوده و باید از طریق برنامه مهاجرت خویشاوندی فدرال برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنند. علاوه بر این، افرادی که درخواست پناهندگی کانادا کرده و در انتظار روشن شدن وضعیت اقامتی خود هستند نیز واجد شرایط استفاده از این برنامه مهاجرتی نمی‌باشند.
 
 
کارآفرینان
این گروه مهاجرتی برای کارآفرینان مجربی که سابقه مدیریتی و بیزنسی دارند طراحی شده و به آنها کمک می‌کند که بیزنس مورد نظر خود را در ساسکاچوان راه‌ اندازی کنند. متقاضی برای اینکه واجد شرایط اقدام تحت این گروه مهاجرتی باشد باید:
 • حداقل 3 تا 5 سال تجربه در مالکیت یا مدیریت ارشد یک بیزنس داشته باشد؛
 • دارایی خالص (منقول و غیر منقول) وی از 300,000 دلار کانادا کمتر نباشد؛
 • حداقل مبلغ 150,000 دلار کانادا در تاسیس بیزنسی جدید یا خرید بیزنسی موجود در ساسکاچوان سرمایه‌گذاری کند و در اداره بیزنس مذکور نقش فعالی داشته باشد؛
 • سفری بیزنسی، به مدت حداقل 5 روز کاری، به ساسکاچوان انجام دهد (انجام مصاحبه با یکی از افسران مهاجرت ساسکاچوان نیز در این سفر پیش بینی شده است)؛
 • مبلغ 75,000 دلار کانادا را در یک حساب تراست (trust account) در شعبه اصلی اسکوشابانک (Scotiabank) در شهر رجاینا (پایتخت ساسکاچوان) به ودیعه بگذارد و یک توافقنامه‌ کارایی (Performance Agreement) را بر اساس طرح و برنامه بیزنسی یا سکونتی خود امضا کند (مبلغ ودیعه پس از اینکه مفاد تواقفنامه توسط متقاضی اجرا شد به وی بازگردانده می‌شود). 
 
کشاورزان و مزرعه داران
این گروه مهاجرتی برای کشاورزان و مزرعه داران واجد صلاحیتی طراحی شده است که تمایل و توانایی نقل مکان به ساسکاچوان و راه‌اندازی یا خرید یک مزرعه را دارند. متقاضیانی واجد شرایط استفاده از این برنامه مهاجرتی هستند که:
 • دارایی خالصی به مبلغ 500,000 دلار کانادا داشته باشند؛
 • یک توافقنامه‌ کارایی (Performance Agreement) را امضا کرده و مبلغ 75,000 دلار کانادا در یک حساب تراست به ودیعه بگذارند (هنگامی که شرایط توافقنامه توسط متقاضی احراز شد مبلغ ودیعه بازگردانده می‌شود)؛
 • دانش و تجربه امور کشاورزی را دارا باشند؛ و
 • در سفری بیزنسی به ساسکاچوان (به مدت حداقل 5 روز کاری) شرکت نمایند. در این سفر یکی از افسران مهاجرت ساسکاچوان با متقاضی مصاحبه خواهد کرد.
 
دانشجویان
اگر از یکی از موسسات آموزش عالی شناخته شده کانادایی به عنوان دانشجوی خارجی تمام وقت فارغ‌التحصیل شده و به مدت حداقل 6 ماه برای کارفرمایی ساسکاچوانی به صورت قانونی (با داشتن اجازه کار فارغ‌التحصیلان) کار کرده باشید، ممکن است واجد شرایط استفاده از این گروه مهاجرتی باشید. شما باید یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمای خود (همان کارفرمای ساسکاچوانی که حداقل 6 ماه برای او کار کرده‌اید) دریافت کنید. مدت برنامه آموزشی که در کانادا گذرانده و از آن فارغ‌التحصیل شده‌اید نیز نباید از یک سال تحصیلی ( 8 ماه) کمتر بوده باشد.
 
 
متخصصان بهداشت و درمان
با استفاده از این برنامه دولت ساسکاچوان می‌تواند پزشکان، پرستاران، و سایر متخصصان بخش بهداشت و درمان که برای مدت حداقل 6 ماه به صورت قانونی (با داشتن اجازه کار موقت) در ساسکاچوان مشغول به کار بوده‌اند را برگزیده و نامزد دریافت ویزای اقامت دائم کانادا کند. متقاضی باید یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمایی در ساسکاچوان داشته و از صلاحیت علمی و حرفه‌ای کافی جهت استخدام در شغل مورد نظر برخوردار باشد.
     
کارکنان بخش مهمانداری (‌Hospitality)
این گروه مهاجرتی به کارکنان خارجی دارای اجازه کار موقت که در ساسکاچوان مشغول به کارند اجازه می‌دهد برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنند. شغل متقاضی باید در یکی از گروه‌های سروکنندگان غذا و نوشیدنی، دستیاران آشپزخانه، نظافت‌چیان منازل، و یا متصدیان باجه‌های فروش خوراک و غذا بوده و حداقل 6 ماه سابقه کار در ساسکاچوان داشته باشد. متقاضی باید حداقل دیپلم دبیرستان داشته و از توانمندی‌های زبانی کافی، به نحوی که بتواند وظایف شغلی خود را انجام دهد، برخوردار باشد.
 
رانندگان تریلرهای یدک کش
 رانندگان کامیون و تریلی که شرایط این گروه مهاجرتی را دارا باشند می‌توانند برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان اقدام کنند. متقاضی باید:
 • سابقه کار حداقل 6 ماه در یک شرکت ثبت شده حمل و نقل در ساساکاچوان را دارا باشد (این سابقه کار باید به صورت قانونی و با داشتن اجازه کار موقت کسب شده باشد)؛ 
 • گواهینامه رانندگی 1A ساسکاچوان را اخذ کرده باشد؛ و 
 •  پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمای خود دریافت کرده باشد.
   
 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به ساسکاچوان می‌توانید با ما تماس بگیرید.
 
 
ساسکاچوان در یک نگاه
ساسکاچوان، در شرق و غرب واقع شده است و مساحتی معادل 651,036 کیلومتر مربع دارد. ساسکاچوان منزلگاه بیش از یک میلیون نفر جمعیت است که اکثرا در نیمه جنوبی ایالت زندگی می‌کنند. رجاینا ( که غالبا " کویین سیتی" نامیده می‌شود)، پایتخت ساسکاچوان، در حدود 200,000 نفر جمعیت دارد و بعد از ساسکاتون، با جمعیتی در حدود 240,000 نفر، بزرگترین شهر ایالت است. اقتصاد ساسکاچوان از قدیم الایام بر کشاورزی استوار بوده است و در حدود نیمی از حبوبات کانادا در این ایالت کشت می‌شود. علاوه بر کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری، معدن (ساسکاچوان بزرگترین صادر کننده پتاس و اورانیوم جهان است)، بیمه و امورمالی، آموزش، بهداشت و درمان، و خدمات اجتماعی نیز در اقتصاد ایالت نقش مهمی ایفا می‌کنند.
رجاینا (Regina)، مرکز ایالت، شهری مطبوع و مرکز مهم بازرگانی و فرهنگی ساسکاچوان با فرهنگی غنی در زمینه موسیقی و تئاتر است. آب وهوای رجاینا خشک با زمستان‌های سرد و طولانی و تابستان‌های گرم است.

ساسکاتون (Saskatoon)، بزرگترین شهر ایالت، یکی از مراکز تراز اول تحقیقات و صنایع بیوتکنولوژیک در زمینه کشاورزی است. صنایع مرتبط با پتاس و اورانیوم نیز در اقتصاد شهر دارای اهمیت هستند، همانطور که صنایع غذایی و فناوری اطلاعات (IT) از اهمیت بسزایی برخوردارند. ساسکاتون تقریبا خشک و دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های بسیار سرد است. ساسکاتون به طور متوسط بیشتر از بسیاری از شهرهای دیگر کانادا از نور خورشید بهره‌مند است.پایتخت رجاینا
مساحت کل 651,036 کیلومتر مربع
جمعیت کل بیش از یک میلیون نفر (برآورد سال 2009)
زبان رسمی انگلیسی
بزرگترین شهر ساسکاتون

 
تاریخ پیوستن به کنفدراسیون
 ( پیوستن به کشور کانادا)
اول سپتامبر سال 1905 میلادی 
حزب حاکم حزب ساسکاچوان
مالیات فروش (مالیات ایالتی)  7 درصد
منابع طبیعی نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، ذغال سنگ، پتاس، سولفات سدیم
صنعت
 صنایع مرتبط با نفت و گاز طبیعی (ساسکاچوان پس از آلبرتا دومین تولید کننده نفت کاناداست)، جنگلداری و صنایع مرتبط، ماهیگیری و صنایع مرتبط، صنایع تولیدی، صنایع غذایی، تجارت و بازرگانی، و حمل ونقل
کشاورزی کشت گندم و سایر غلات و حبوبات (بیش از 54 درصد غلات و حبوبات کانادا محصول این ایالت است)، پرورش دام و مرغ در واحدهای مرغداری و دامداری
آب و هوا
ساسکاچوان دارای آب و هوایی خشک با زمستان‌های طولانی و سرد و تابستان‌های گرم است. 
وب سایت www.gov.sk.ca
 
 
 
 

 

منوي كاربري

نام کاربری :
کلمه عبور :

 
 

Target Group Telegram chaneel

برای عضو شدن کلیک کنید

 
 

پیوند دولت های استانی

 prince edward island

تارگت گروپ

 

 

Welcome to Canada

تارگت گروپ

تورنتو

Welcome To Toronto

Target Group

 

تارگت گروپکليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي سازمان امور مهاجرتي تارگت گروپ محفوظ استتارگت گروپ

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به کبک | تحصیل در آمریکا | شرایط مهاجرت به کانادا