مهاجرت از طریق استان کبک

مهاجرت به کبک

 

پروسه مهاجرت به کبک دارای دو بخش مجزاست:

1- گزینش(Sélection) که اداره مهاجرت کبک در دمشق مدارک ارسالی شما را طبق قانون مهاجرت کبک بررسی کرده و در صورت لزوم به مصاحبه فرا خوانده می شوید. در صورتی که امتیازات شما به حد نصاب برسد و در مصاحبه قبول شوید، گواهی (CSQ (certificat de sélection du Québe برای شما صادر خواهد شد.

2- پذیرش(Admission) که پس از دریافت CSQ اداره مهاجرت فدرال پرونده شما را بررسی کرده، شما را برای مدیکال فرا خوانده و در نهایت ویزای اقامت دائم (PR) را صادر می کند.

اطلاعات بیشتر در سایت مهاجرت کبک (انگلیسی، فرانسه)

لازم به ذکر است این دو قسمت کاملا مجزا بوده و هرکدام دارای فایل نامبر مجزا و زمان بررسی مجزاست.

مرحله گزینش (Sélection)

در این بخش شما باید مدارک خود را به اداره مهاجرت کبک در دمشق بفرستید. در صورت رسیدن امتیازها به حد نصاب (اگر برای رسیدن به حد نصاب، امتیاز زبان فرانسه هم مورد نیاز باشد؛ و شما مدرک معتبری دال بر میزان تسلط به زبان فرانسه ارائه نداده باشید، مصاحبه برگزار خواهد شد) CSQ برایتان صادر میشود. لازم به ذکر است دریافت CSQ به هیچ وجه به معنای دریافت ویزا نیست و بعد از CSQ باید دوباره از اداره مهاجرت فدرال کانادا تقاضای ویزا کنید.

تاپیک مهاجرت به کبک

نحوه محاسبه امتیازات

ارزیابی آنلاین سایت مهاجرت به کبک

جدول امتیازات در سایت اصلی مهاجرت به کبک

امتیاز لازم برای قبولی : 55 برای مجرد، 63 برای متاهل.

امتيازات متقاضي اصلي

1- سن (حداکثر 16 امتیاز)

18 تا 35 سال 16 امتیاز

36 سال 14 امتیاز

37 سال 12 امتیاز

38 سال 10 امتیاز

39 سال 8 امتیاز

40 سال 6 امتیاز

41 سال 4 امتیاز

42 سال 2 امتیاز

43 سال یا بیشتر 0امتیاز


 

2- تحصیلات (حداکثر 28 امتیاز)

 • امتیاز مدرک تحصیلی (حداکثر 12 امتیاز)

دیپلم دبیرستان 2 امتیاز

دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه‌ای) 6 امتیاز

گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله 4 امتیاز

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 1 ساله یا 2 ساله 6 امتیاز

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 2 ساله یا 3 ساله مندرج در بخش A یا B لیست رشته ها 10 امتیاز

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 3 ساله 8 امتیاز

مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله 4 امتیاز

مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله 6 امتیاز

لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله 10 امتیاز

فوق لیسانس 12 امتیاز

دکترا 12 امتیاز

نکته: در این بخش حتما باید حداقل 2 امتیاز بیاورید.


 

 • مورد نياز بودن رشته تحصيلي(حداكثر 16 امتياز)

رشته تحصیلی نیز دارای امتیاز مجزاست که لیست و امتیاز آن در اینجا آمده است. برای اینکه امتیاز رشته را بگیرید یا باید مدرکتون رو در 5 سال اخیر گرفته باشید و یا در 5 سال اخیر 1 سال سابقه ی کار مرتبط داشته باشید. برای چک کردن ارتباط رشته با کار به سایت NOC مراجعه کنید.

نکته: دکتری = Doctorate

لیسانس(کارشناسی) = Bach

کاردانی = DCS:Diploma of Collegial Studies

فنی و حرفه‏ای = DVS:Diploma of Vocational Studies

نکته: رشته هایی که در لیست فوق 12 امتیاز دارند، دیمند محسوب شده و پروسه ی بررسی پرونده ی آنها سریعتر می باشد

نکته: ستون سمت راست در لیست امتیازات مخصوص افرادی هست که مدارکشون رو در دانشگاههای کبک گرفته باشند و ستون سمت چپ مدرک دانشگاههای خارج از کبک هست.

3- تجربه کاری (حداکثر 8 امتیاز)

کمتر از 6 ماه 0 امتیاز

6 تا 23 ماه 4 امتیاز

24 تا 47 ماه 6 امتیاز

48 ماه و بیشتر 8 امتیاز

سوابق کاری تمام وقت و پاره وقت و دوره های کارآموزی مشمول این امتیاز می شوند که حداکثر تا 5 سال قبل از درخواست مهاجرت به دست آمده باشند.

اگر سابقه ی کاری شما با رشته ی تحصیلی شما همخوانی ندارد، مشکلی نیست. روز مصاحبه ممکن است آفیسر سوالی در این زمینه بپرسد و شما باید توضیح دهید. البته به شرط اینکه مدرکتون رو در 5 سال اخیر گرفته باشید و یا در 5 سال اخیر 1 سال سابقه ی کار مرتبط داشته باشید تا امتیاز تحصیلات را از دست ندهید.


4- زبان (حداکثر 22 امتیاز)

 • زبان فرانسه 16 امتیاز

اگر مدرك معتبر داريد:

نکته: نامه های صادره از موسسه های زبان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد و مدرک معتبری نیست و امتیازی ندارد.

 

اگر مدرك معتبر نداريد، امتیاز شما طبق جدول امتیازات کبک برحسب عددی است که در فرم DCS پر کرده اید:

 

به عنوان مثال اگر متقاضی اصلی در فرم مربوطه سطح Listening را 5 و سطح Speaking را 4 انتخاب کند ، طبق جدول فوق 4 امتیاز بابت Listening و 3 امتیاز بابت Speaking و در مجموع 7 امتیاز بدست می آورد و به همین ترتیب نفر همراه اگر سطح Listening را 5 و سطح Speaking را 4 انتخاب کند ، طبق جدول فوق 2 امتیاز بابت Listening و 1 امتیاز بابت Speaking و در مجموع 3 امتیاز بدست می آورد.

 • زبان انگلیسی 6 امتیاز

اگر مدرك معتبر داريد:

نکته: نامه های صادره از موسسه های زبان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد و مدرک معتبری نیست و امتیازی ندارد.

 

اگر مدرك معتبر نداريد، امتیاز شما طبق جدول فوق برحسب عددی است که در فرم DCS پر کرده اید:

 


توجه داشته باشید که آنچه شما در فرمهای اداره مهاجرت پر می کنید، نشان دهنده "سطح" شماست که از 12 سنجیده میشود. بر طبق جداول بالا، هر سطح از هر زبان، "امتیاز" مشخصی دارد. امتیازهای در نظر گرفته شده، نسبت خطی با سطوح مربوطه ندارند، و لازم است شما برای محاسبه امتیاز بدست آورده خود (و یا برای تعیین سطحی که لازم است در فرمها بزنید تا امتیاز مورد نیاز خود را در آن فیلد بدست بیاورید)، به این جداول رجوع نمایید.


 

5- اقامت درکبک یا خویشاوند در کبک

 • اقامت در کبک:

تحصیلی و به مدت حداقل یک ترم 5 امتیاز

علت کاری و به مدت حداقل 3 ماه 5 امتیاز

اقامت به دلایل دیگر و به مدت حداقل 2 هفته و کمتر از 3 ماه 1 امتیاز

اقامت به دلایل دیگر و به مدت بیش از 3 ماه 2 امتیاز

 • داشتن خویشاوند نزدیک در کبک:

همسر، فرزند، پدر یا مادر، برادر یا خواهر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ 3 امتیاز


 

6- مشخصات همسر(حداکثر 16 امتیاز)

 • تحصیلات همسر(حداکثر 3 امتیاز):

دیپلم دبیرستان 1 امتیاز

دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه‌ای) 2 امتیاز

گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله 1 امتیاز

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 1 ساله یا 2 ساله 2 امتیاز

مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله 1 امتیاز

مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله 2 امتیاز

لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله 3 امتیاز

فوق لیسانس 3 امتیاز

دکترا 3 امتیاز


 

 • مورد نياز بودن رشته تحصيلي همسر(حداكثر 4 امتياز)

رشته تحصیلی همسر درلیست رشته ها

بخش A لیست، 4 امتیاز

بخش B لیست، 3 امتیاز

بخش C لیست، 2 امتیاز

بخش D لیست، 1 امتیاز

بخش E،F یا G لیست، 0


 

 • سن همسر(حداکثر 3 امتیاز):

18 تا 35 سال 3 امتیاز

36 سال 2 امتیاز

37 سال 2 امتیاز

38 سال 2 امتیاز

39 سال 2 امتیاز

40 سال 1 امتیاز

41 سال 1 امتیاز

42 سال 1 امتیاز


 

 • زبان فرانسه ی همسر (حداکثر 6 امتیاز)

سطح زبان فرانسه ی همسر حداکثر 6 امتیاز داشته و به سطح زبان انگلیسی همسر امتیازی تعلق نمی گیرد.


7- تمکن مالی (1 امتیاز)

شرط لازم و کافی برای نشان دادن تمکن مالی، تکمیل فرم مربوطه است و نیازی به ارائه نامه ی بانکی نیست.


 

8- پیشنهاد کار معتبر (حداکثر 10 امتیاز)

پیشنهاد کار معتبر از مونترال 6 امتیاز، از دیگر مناطق استان كبك 10 امتیاز.


 

9- فرزند (حداکثر 8 امتیاز)

- هر فرزند زیر 12 سال 4 امتیاز.

- هر فرزند 13 تا 21، 2 امتیاز.


 

10- سازگاری (حداکثر 6 امتیاز)

این امتیاز توسط آفیسر در روز مصاحبه تعیین میشود.

برای اینکه بتوانید حدودی امتیاز خود را حساب کنید 3 و یا 4 امتیاز در این قسمت در نظر بگیرید. کمبود امتیازتان را با زبان جبران کنید. هر چند بودند دوستانی که در این بخش 6 از 6 آوردند.

مدارک لازم

1- فرم های درخواست مهاجرت

 • تکمیل فرم DCS توسط متقاضی و همسر
 • منگنه کردن عکس (سایز 3.5 × 4.5) در هر فرمی که مربع چسباندن عکس دارد.
 • افراد متاهل و یا اگر دارای همسر بدون ثبت ازدواج یا پارتنر هستیداین فرم را هم باید پر کنید
 • برای هر بچه بالای 22 سال مدرکی باید ارسال کنید که بچه ی فوق مجرد است. همچنین باید مدارک دانشگاهی ارائه شود که ایشان از 22 سالگی بدون وقفه زمانی درس میخوانده است.
 • اگر هنگام پر کردن فرم ها متاهل هستید ولی متاسفانه در حال جدایی از همسر هستید باید از فرم اصلی (dsc)یکی و آنهم خودتان پر کنید.یک یادداشت به انگلیسی تهیه کنید که محتوی آن تنها بودن شما در مصاحبه است.این برگه را باید قبلا به سفارت کانادا برده(با حدودا 100 دلار)تا امضای آن تایید بشود.این برگه را ضمیمه مدارک خود کنید.

صفحه اصلی سایت ( قسمت فرم ها )

2- هزینه درخواست مهاجرت

واریز مبلغ 395 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 152 دلار کانادا برای همسر و 152 دلار کانادا برای هر بچه با کردیت کارت (تکمیل فرم) و یا مانی اردر.

اطلاعات بیشتر در سایت مهاجرت کبک (انگلیسی ، فرانسه)

اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی صدور مانی اردر در ایران، تاپیک پرداخت هزینه های مهاجرت

آیا پرداخت هزینه مهاجرت در دمشق امکان پذیر است؟ مراجعه حضوری به دفتر سفارت در دمشق و تحویل دستی مدارک منعی ندارد. اما برای پرداخت پول باید توجه داشته باشید که سفارت کبک شماره حسابی در بانک های سوریه ندارد که بتوانید پول را در بانک واریز کنید. و باید در سوریه مانی اوردر تهیه کنید. هزینه مانی اوردر در سوریه نسبت به ایران پایین تر است و منشی سفارت آدرس صرافی های مورد تاییدشان را در اختیار شما می گذارد و صدور آن 3 تا 4 روز طول می کشد. به نظر می رسد با توجه به هزینه پرواز و اقامت 3-4 روزه در سوریه این کار به صرفه نیست مگر اینکه دوستی که برای مصاحبه مراجعه کرده برایتان این کار را انجام دهد.

3- مدارک ضمیمه

4- وکیل

اگر از وکیل استفاده میکنید باید فرم مخصوص را پر کنید.

 

5- رزومه شغلی

رزومه شغلی خود را باید همراه مدارک بفرستید.

نمونه ی رزومه های شغلی را در اینجا ببینید.

6- مدارک تحصیلی

 • ترجمه ی دانشنامه تمام مقاطع تحصیلی گذرانده شده خود و همسر (دیپلم، فوق دیپلم ،لیسانس، فوق و دکترا).
 • ترجمه ی ریز نمرات تمام مقاطع تحصیلی (دانشگاهی) گذرانده شده خود و همسر (فوق دیپلم ،لیسانس، فوق و دکترا).


 

ترجمه ی مدرك تحصيلي:

الف)دانشگاه آزاد: قبل از مراجعه به دارالترجمه ميبايست مدارك توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد تائيد بشوند.

ب) دانشگاه های دولتی (رشته های غیرپزشکی): قبل از مراجعه به دارالترجمه ميبايست مدارك توسط وزارت علوم تهران ، شهرك غرب، ميدان صنعت، خيابان هرمزان، بلوار خوردين تائید شوند.

پ) دانشگاه های دولتی(رشته های پزشکی): قبل از مراجعه به دارالترجمه ميبايست مدارك توسط وزارت بهداشت تهران ، شهرك غرب ، ميدان صنعت ، خيابان فلامك جنوبي، خيابان سيماي ايران تائید شوند.

7- مدارک زبان

توجه کنید که فرستادن مدرک زبان الزامی نیست ولی بهتر است روز مصاحبه همراه خود داشته باشید

- مدارک معتبر زبان فرانسه (DELF, DALF, TEF, TCF, TEFAQ, TCFQ)

-مدارک معتبر زبان انگلیسی (IELTS, TOEFL)

- مدارک معتبر بیانگر گذراندن دوره‏های زبان فرانسه و انگلیسی از آموزشگاه‏ها و یا معلم‏های خصوصی

8- سابقه کار

نامه ی سابقه کار در 5 سال اخیر خود و همسر . بیمه اجباری نیست و نیازی هم به فرستادن بیمه نیست اما توجه داشته باشید در اکثر موارد ( بالای 80% ) در روز مصاحبه ترجمه سوابق بیمه ای از شما درخواست خواهد شد و این برای اطمینان آفیسر از سابقه کاری شماست .

موارد لازم به ذکر در یک نامه سابقه کار کامل: - مشخصات فردی - شماره بیمه (در صورت بیمه بودن) - تاریخ شروع و اتمام همکاری - نوع همکاری (پارت تایم/ فول تایم) - ساعات کار در هفته - میزان حقوق دریافتی (ضروری نیست) - سمت - خلاصه شرح وظایف

برای شرح وظایف می تونید از سایت NOC استفاده کنید.

برای اطلاع از وضعیت سوابق بیمه ای خود به سایت تأمین اجتماعی ( قسمت سوابق ) مراجعه کنید .

- ترجمه ی مدرك کاری:

الف) ميبايست همراه با نامه سابقه شغلي ، آخرين روزنامه رسمي شركت ممهور به مهر شركت نيز به دارالترجمه ارسال گردد. دقت کنید که روزنامه رسمی فقط برای ترجمه گواهی بوده و نیازی به ارسال آن به اداره مهاجرت نیست. در صورتيكه دوست داريد تائيد وزارت امور خارجه را هم بگيريد(كه نياز نيست) ميبايست دفترچه بيمه فرد متقاضي نيز همراه باشد.

برای بدست آوردن روزنامه های رسمی یک شرکت به سایت روزنامه رسمی ( قسمت آرشیو ) مراجعه کنید و نام و عنوان شرکت مورد نظر را جستجو کنید .

ب) اگر در نامه سابقه شغلی سمتی قید شده است که احتیاج به مدرک خاصی دارد ، برای تایید دادگستری آن مدرک را نیز ضمیمه کنید. مثلا اگر سمت "مهندس شیمی" قید شده باشد ، دادگستری برای تایید نامه سابقه کار ، مدرک "مهندسی شیمی" را هم میخواهد.

ج) در صورتی که سابقه کار به انگلیسی باشد، هیچ گونه تاییدی از دادگستری یا وزارت خارجه نیاز نمی باشد

9- اقامت در کبک

اگر در کبک اقامت داشتید مدارک مربوطه ضمیمه شود.

 

10- خویشاوند در کبک

اگر در کبک خویشاوند دارید مدارک مربوطه ضمیمه شود.

 

11- تمکن مالی

تکمیل Section A, B فرم تمکن مالی. نیازی به ارسال گواهی بانک نیست.

این فرم روز مصاحبه هم به شما داده می شود که پر کنید اما بهتر است قبل از مصاحبه آنرا دانلود ، تکمیل و پرینت کنید و روز مصاحبه همراه خود داشته باشید

12- مدارک سجلی

 • ترجمه ی شناسنامه خود و همسر.
 • ترجمه ی عقدنامه و طلاق نامه.
 • ترجمه ی گواهی فوت همسر.
 • کپی ده صفحه اول پاسپورت و صفحات مهر خورده
 • 8 برچسب معمولی که در آن اسم و آدرس خود به فارسی را بنویسید. این برچسبها را برای مکاتبه روی نامه ارسالی به شما می چسبانند.

 

آدرس ارسال مدارك

مدارک خود را به این آدرس بفرستید:


 

آدرس به انگليسي: آدرس به زبان فرانسه:
Québec Immigration Office in Damascus Bureau d'immigration du Québec à Damas
Canadian Embassy a/s Ambassade du Canada
38 Autostrade Mezzeh, Mezzeh-Est Autostrade Mezzeh 38, CP 3394
P.O. Box 3394 Damas
Damascus Syrie
Syria  
 

آدرس ایمیل سفارت جهت پیگیری: Biq.Damas@micc.gouv.qc.ca

مدارک خود را می توانید از طریق آرامکس ، TNT و یا DHL پست کنید.

آرامکس معمولا قیمت های مناسب تری داشته و بسته ی شما را سریعتر به مقصد می رساند. همچنین می توانید از آنها بخواهید بسته ی پستی شما را بدون هیچ گونه هزینه ی اضافه ای، از خانه تان تحویل بگیرند.

آدرس ، تلفن ، فکس ، ایمیل ، ساعات کاری و ایام تعطیل سفارت کانادا در کشور سوریه

فایل نامبر

معمولاً دو ماه بعد از ارسال مدارک فایل نامبر صادر میشود و از آنجا كه با پست معمولي ارسال مي شود حدودا 15 روز هم طول مي كشد تا به دست افراد برسد.

اگر بعد از حدود 2 ماه نامه فایل نامبرتان به دستتان نرسید و به ایمیل پی گیریتان جوابی داده نشد، از طریق فاکس وضعیت پرونده خود را پی گیری کنید. به فکس شما حدود 10 تا 12 روز بعد از ارسال، جواب داده میشود.

نامه ی پیشنهادی پی گیری با فکس

شماره فکس اداره مهاجرت کبک در دمشق: 00963116131600

مصاحبه

معمولا 7 ماه پس از دریافت فایل نامبر( برای رشته های غیر دیمند)، مصاحبه ی شما انجام میشود.

مصاحبه به زبان فرانسه بوده و حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشد. آفیسر سوال هایی در زمینه بازار کار کبک، تاریخ کبک و انگیزه ی شما برای مهاجرت مطرح می کند و در صورتی که مدرک زبان ارائه نکرده باشید، زبان فرانسه و انگلیسی تان سنجیده میشود. همچنین امتیاز سازگاری در مصاحبه داده می شود. در پایان مصاحبه در صورت قبولی گواهی CSQ برایتان صادر میشود.


 

 • اهداف مصاحبه:

1- بررسی توانمندی های شخصی شما (مواجهه با مشکلات، قدرت شما برای یافتن راه حل های مناسب و نحوه واکنش شما در برابر مشکلات)

2- بررسی توانایی شما در مکالمه به دو زبان فرانسه و انگلیسی

3- بررسی اصل تمامی مدارک که ارسال کردید

4- بررسی هدف شما از اقدام برای مهاجرت

5- بررسی اطلاعات عمومی شما درباره کانادا و کبک (مسکن، قوانین کانادا و کبک، تحصیل کودکان، اقلیم و آب و هوای کانادا، وضعیت سیاسی واقتصادی، تاریخ و جغرافیای کانادا، وضعیت زندگی و حقوق زن و مرد)

6- بررسی توانایی های شفلی شما (تلاش ها ی شما برای آشنایی با بازار کار کبک، فرصت های شغلی، جستجو در سایت های کاریابی و مراکز کاریابی، اشنایی با مراکز حرفه ای یا انجمن های تخصصی مربوط به رشته و شغل شما)

7- اختصاص امتیاز سازگاری


 

 • امتیاز سازگاری:

سازگاری امتیازیست که افسر در روز مصاحبه بر طبق ملاک هایی محاسبه میکند و بر امتیاز شما می افزاید. رنج این امتیاز از 0 تا 6 است و کاملا در اختیار افسر میباشد و معمولا افسر مصاحبه ملاک های زیر را بررسی میکند:

1- همانطوریکه از نام سازگاری , آمادگی برای ادغام به ذهن خطور میکند و مهمترین مشخصه ایی که ادغام در جامعه فرانسوی زبان را تسهیل میکند آشنایی با زبان و فرهنگ آن جامعه میباشد پس برای کسب این امتیاز باید حداقل های اشنایی با زبان برای افسر محرز گردد. حالا هرچقدر توانایی بیان و درک مطلب زبان فرانسه تان قویتر باشد میتوانید حداکثر امتیاز را کسب نمایید.

2- تلاش ها ی شما برای آشنایی با بازار کار کبک و فرصت های شغلی و جستجو در سایت های کاریابی و مراکز کاریابی و اشنایی با مراکز حرفه ای یا انجمن های تخصصی مربوط به رشته و شغل شما بسیار مهم و حیاتی میباشد. پس رزومه مناسب تهیه کنید اگه مقدور بود با کارفرمایان مکاتبه کنید با مراحل جستجوی کار آشنایی داشته باشید و شغل هایی که جستجو کردید و از تمام اطلاعات پرینت بگیرید و همراه داشته باشید

3-خصوصیات و تواناییها و قابلیت های شخصی شما در:

-مصاحبه شغلی

-مواجهه با مشکلات

-قدرت شما برای یافتن راه حل های مناسب

-نحوه واکنش شما

4- اطلاعات شما در مورد:

-مسکن

-قوانین کانادا و کبک

-تحصیل کودکان

-اقلیم و آب و هوای کانادا

-وضعیت سیاسی

-وضعیت اقتصادی

-تاریخ و جغرافیای کانادا

-وضعیت زندگی

-حقوق زن و مرد


 

 • سوال های مصاحبه:

سوال ها از 3 بخش اصلی تشکیل شده است:

1- سوالهای عمومی

معمولا این دامنه ی این سوالها بسیار گسترده بوده و از تجربه شما در دمشق تا سفر های توریستی و حتی وضعیت سیاسی ایران متغیر بوده و وضعیت زبان شما سنجیده میشود.

2- سوالهای مربوط به کار و تحصیل

معمولا درباره رشته ی تحصیلیتان سوال هایی پرسیده می شود و شاید از شما خواسته شود راجع به یکی از دروس خوانده شده در دانشگاه توضیحی به انگلیسی یا فرانسه دهید.

سوالهایی در زمینه ی بازار کار رشته ی شما در کبک، حقوق مینیمم در کبک (SMIC) و نرخ بیکاری در کبک پرسیده می شود که لازم است اطلاعات کامل داشته باشید و قبلا در زمینه ی بازار کار رشته ی خود جستجو هایی انجام داده و پرینت آن را به آفیسر نشان دهید. سایت های کاریابی در زیر آمده است.

3- سوال های مهاجرت

در این بخش از مصاحبه، انگیزه شما از مهاجرت به کبک و میزان آشنایی شما از کبک و کانادا سنجیده می شود.
 
 

 • پیوندهای مفید درباره بازار کار کبک و سایت های کاریابی

- Emploi Quebec

- NOC

- IMT

- Jobserve.ca

- Monster.ca

- Jobboom.com

- workopolis.com

- jobbank.ca

- MonsterJobForce.ca

- Jobs.com


 

 • یافتن هتل در دمشق

میدان المرجه محل خوبی برای پیدا کردن هتلی مناسب (با قیمت حدودی 70 دلار) است و فاصله کمی تا اداره مهاجرت کبک که مصاحبه در آنجا انجام میشود، دارد. همچنین میدان المرجه در مرکز شهر واقع است و نزدیک به تمام نقاط شهر و بازارهای اصلی است. این میدان در محله ای تمیز و امن واقع است. حتما هتل های 4 و 5 ستاره بگیرید و هتل های با ستاره پایین تر باب طبع ایرانی ها نیست.

مدت زمان بررسی پرونده های غیر دیمند

معمولا بين 30 تاحداكثر 60 روز پس از دریافت مدارک توسط اداره مهاجرت کبک، فایل نامبر صادر میشود.

پس از حدود 4 ماه از تاریخ فایل نامبر، نامه ی دعوت به مصاحبه به شما ایمیل میشود.

پس از حدود 7 ماه از تاریخ فایل نامبر، مصاحبه ی شما انجام می شود.

تاریخ های بالا حدودی بوده و بر حسب تجربه دوستان در فروم تنظیم شده است. پروسه ی رشته های دیمند معمولا بسیار کوتاه تر از تاریخ های بالاست.

پذیرش (Admission)

اداره مهاجرت فدرال کانادا مسئول صدور ویزا برای دارندگان CSQ می باشد بدین ترتیب که متقاضی با تکمیل و فرستادن فرم ها و مدارک لازم، تقاضای اقامت دائم در کانادا کرده و اداره مهاجرت فدرال پس از دریافت مدارک و بررسی انها، شما را برای چک آپ پزشکی و مدیکال فراخوانده و در صورت نبودن مشکل ویزای اقامت دایم را صادر میکند.

تاپیک مدت زمان انتظار از CSQ تا مدیکال (کبک)

صفحه مربوطه در سایت CIC

 

مدارک لازم فدرال

صفحه مربوطه در سایت CIC

صفحه اصلی سایت ( قسمت فرم ها )

راهنمای تکمیل فرم ها

 • تکمیل فرم وکالت (اگر از وکیل مهاجرت استفاده میکنید)
 • و مدارک مشخص شده در چک لیست: (دقت کنید که فقط مدارکی که جلوی آنها مربع Q موجود است را بفرستید)

- اصل گواهی CSQ

- ترجمه ی شناسنامه، عقدنامه، طلاق نامه خود و همسر و فرزندان

- کپی تمام صفحات پاسپورت (کپی برابر اصل نیاز نیست)

- مدارک داشتن خویشاوند در کانادا

- اصل و ترجمه ی گواهی عدم سوء پیشینه

- پرداخت مبلغ 550 دلار برای متقاضی اصلی، 550 دلار برای همسر و هر فرزند بالای 21 سال، 150 دلار برای هر فرزند زیر 21 سال

- پرداخت لندینگ فی (می تواند بعد از مدیکال و قبل از صدور ویزا پرداخت شود) مبلغ 490 دلار برای متقاضی اصلی، 490 دلار برای همسر. لندینگ فی به فرزندان تعلق نمی گیرد.

صفحه اصلی سایت ( قسمت هزینه ها )

هزینه ها در بانک Audiکه دقیقاً روبروی سفارت قرار دارد پرداخت می شود . محل سفارت و بانک را در این نقشه ببینید .

- شش (6) قطعه عکس (سایز 3.5 × 4.5) از خود و هرکدام از همراهان

احتیاط: بهتراست فقط یک عکس را پشت نویسی کنید یا لااقل عکس ها را طوری قرار دهید که جوهر خودکار خرابشان نکند.

- فرستادن چک لیست

- ترجمه‏ ی کارت پایان یا معافی خدمت

مدت زمان بررسی پرونده

پرونده های رشته های دیمند معمولا سریع تر از پرونده های دیگر بررسی می شود. برای اطلاع از مدت زمان بررسی پرونده ها به اینجا مراجعه کنید.

چک کردن وضعیت پرونده

با استفاده از سرویس آنلاینی که اداره مهاجرت در سایت خود ارائه نموده، متقاضیان مهاجرت به کانادا همیشه قادر به پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده خود میباشند. پس از وارد کردن مشخصات شخصی (نام خانوادگي با حروف بزرگ وارد گردد) و ورود به صفحه اصلی، عناوین زیر در قالب یک پیوند برای هریک از پرونده ها قابل مشاهده بوده که با کلیک بروی آنها جزئیات بیشتری از وضعیت پرونده نمایان میگردد.


 

 1. APPLICATION RECEIVED(مدارک ارسالی توسط اداره مهاجرت کانادا دریافت شده و برای بررسی اولیه به CIO ارسال میگردد)
 2. Centralized Intake Office Sydney (CIO-S) ELIGIBILITY REVIEW COMPLETE(بررسی مدارک اولیه در CIO به اتمام رسیده و نتیجه آن به اطلاع متقاضی خواهد رسید)
 3. RECEIVED BY VISA OFFICE(مدارک تکمیلی توسط سفارت کانادا دریافت شده و در انتظار بررسی هستند)
 4. VISA OFFICE ELIGIBILITY REVIEW COMPLETE(بررسی اولیه مدارک در سفارت کانادا به اتمام رسید. در صورت نیاز با متقاضی تماس گرفته خواهد شد)
 5. WITHDRAWN(پرونده بسته شد)
 6. IN PROCESS(بررسی پرونده آغاز شد)
 7. DECISION MADE(برای پرونده تصمیمی اتخاذ شده. در صورت نیاز با متقاضی تماس گرفته خواهد شد)

مدیکال چک

پس از بررسی پرونده و بک گراند چک، شما برای انجام مدیکال چک فراخوانده میشوید.

موارد زیر طبق شواهد و تجربیات دوستان بر زمان آمدن میکال تاثیر می گذارند:

(بعلت نداشتن لینکی یا منبعی فقط جهت اطلاع بیان میشود و این اطلاعات موثق نیست. تاثیر هر مورد مشخص نیست و انچه که از شنیده ها برمی اید تمام فاکتورها با هم بر روند مدیکال تاثیر میگذارد.)

 • رشته تحصیلی: بیشترین و مهمترین فاکتور موثر میباشد رشته های دیمند معمولا زیر 6 ماه بقیه رشته ها تا 18 ماه بدون در نظر گرفتن بقیه فاکتورها
 • وضعیت سربازی: معمولا کسانی که معافیت داشته اند سریعتر بوده اند و سربازی در ارگان ها موثر نیست و تنها دوره هایی که شخص در دوران سربازی گذارنده و در پشت کارت پایان خدمت ذکر شده تاثیر گذار میباشد

کسی که در قسمت اداری بوده سریعتر از کسی که دوره مثلا توپخانه و رنجری و... داشته حالا چقدر سریعتر نمیدانیم ولی این طبیعی است که هر موردی به افسر متخصص ارجاع میشود و این ارجاعات دلیل طولانی شدن میگردد

 • امتیاز کسب شده در روز مصاحبه: با توجه به مواردی که دیدم کسانی که بطور متوسط امتیاز بیش از 60 برای مجرد و بیش از 70 برای متاهل داشته اند روند سریعتری داشتند.

همچنین کسانی که بدون مصاحبه CSQ دارند مدت زمان مدیکال طولانیتری دارند، علت میتونه به امتیاز مینیمم و زبان فرانسه و انطباق پذیری بستگی داشته باشد.

 • سطح زبان فرانسه و فراکوفون بودن: کسی که فرانکوفن نیست یک بازه زمانی برای اماده شدنش در نظر میگیرند.
 • امتیاز انطباق پذیری: اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی معقوله که موثر باشه ولی احتمالا تاثیر جزیی دارد
 • مشاغل دولتی:اطلاعات دقیقی در دست نیست و قطعا سطح و رتبه شغل و شرح وظایفش موثره و باعث تاخیر سود.
 • نظامی بودن: اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی معقوله که موثر باشه و باعث تاخیر شود.
 • عضویت در گروه ها انجمن ها و حزب ها و..... قطعا باعث تاخیر خواهد شد.
 • وضعیت تاهل : ظاهرا با توجه به اینکه هر کیس خانواده خانم و اقا و فرزند جداگانه بررسی میشود، تاخیر بیشتری نسبت به مجردها دارد
 • کشور اقدام کننده: اطلاعات دقیقی در دست نیست و نمیشود مقایسه کرد ولی ظاهرا پرونده های ایران سریعتر از کشورهای خاورمیانه بررسی می شود
 • موارد ناشناخته: علاوه بر موارد بالا و یا اون کد یا اون جمله ای که میگه پرونده شما در اولویت هست نقش نظر افسر پرونده خیلی مهم هستند و جایی هم تو CSQ و... ذکر نشده و ما به اون اطلاعات دسترسی نداریم

تقریبا همه فاکتورهای بالا باهم تاثیر گذاره و تک تک نمیشود به پرونده ها تعمیم داد همه پرونده ها حدودا بین 12-18 ماه فرمهای مدیکال رو دریافت می کنند.( مطابق آخرین آپدیت سایت مهاجرت فدرال اکتبر2010) از سوی دیگر در CSQ افرادی که رشته شان دیمند باشد، این جمله ذکر میشود که "بررسی پرونده اشان در اولویت خواهد بود". با استناد به همین جمله بخش فدرال این پرونده ها را سریعتر بررسی میکند و صدور مدیکال چک برای ایشان اغلب با سرعت بیشتری صورت می پذیرد.

 • آیا فرم ها را باید به فرانسه پر کنیم؟

هیچ فرقی ندارد. فرم ها به هر دو زبان در دسترس هستند و به هر زبانی که دوست دارید و راحت ترید می توانید پر کنید. دقت کنید که به فرانسه پر کردن فرم ها هیچ تاثیر مثبتی بر آفیسر نداشته و فرانسه شما فقط و فقط در روز مصاحبه چک میشود.

 • آیا مدارکی مانند دوره فوتوشاپ و اتوکد امتیازی دارد؟

نه. این دوره ها هیچ امتیازی برایتان ندارد.

 • آیا در مرحله ی selection عدم سوء پیشینه هم باید فرستاده شود؟

نه. گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای مرحله ی Admission باید فرستاده شود.

 • ترجمه ی رسمی تا چه مدت اعتبار دارد؟

تا زمانی که اصل فارسی مدرک شما عوض و یا ویرایش نشده، ترجمه ی آن اعتبار دارد و عوض شدن مهر وزارت خارجه و یا دادگستری منجر به عدم اعتبار مدارک ترجمه شده نمی شود.

 • برای رشته های regulated مانند مهندسی ها و غیره آیا بهتر است قبل از مصاحبه در Ordre des ingénieurs du Québec عضو شویم؟

معمولا فقط اطلاع داشتن از مدارک لازم و چگونگی عضو شدن در این انجمن ها برای آفیسر کافی می باشد و نیازی به عضو شدن در این انجمن ها (قبل از مصاحبه) نیست.از طرفي براي عضو شدن دراكثر اين انجمنها حتما بايد در کبک حضور داشته باشید و امتحانات معادل سازی راانجام داده باشيد.

   


2009 LIST OF AREAS OF TRAINING

This list is authorized by the Minister responsible for the Act respecting immigration to Quebec for the purpose of applying the Regulation respecting the selection of foreign nationals(R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2

This list will come into effect on 14 October 2009

 

عنوان فارسی
English Title
رده تحصیلی
امتیاز متقاضی
امتیاز همسر
کارشناسی بیوشیمی
Biochemistry (Bach. - 3 years)
دانشگاهی
12
3
کارشناسی شیمی
Chemistry (Bach. - 3 years)
دانشگاهی
12
3
مهندسی هوا فضا
Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (Bach. - 4 years )
دانشگاهی
12
3
کارشناسی آمار
Probability and Statistics (Bach. - 3 years)
دانشگاهی
12
3
کارشناسی پرستاری
Nursing (Bach. - 3 years)
دانشگاهی
12
3
فناوری به کارگیری دستگاه های هوانوردی
Avionics (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
16
4
مشاوره خدمات مالی و بیمه
Insurance and Financial Services Consulting (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
مدیریت بازرگانی
Business Management (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
پرستاری
Nursing (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری ساخت هواپیما
Aircraft Construction Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
16
4
فناوری مهندسی شیمی
Chemical Engineering Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری آزمایشگاه
Laboratory Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری فرایندهای شیمیایی
Chemical Process Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری فرآیندها مواد کامپوزیت
Composite Material Processing Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
تکنیک ها شکل دادن پلاستیک
Plastics Transformation Techniques (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری تولید دارو
Pharmaceutical Production Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری داروهای هسته ای
Nuclear Medicine Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری دستگاه های رادیولوژی
Diagnostic Radiology Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری دستگاه های پرتوافکن برای معالجه سرطان
Radiation Oncology Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری فرآیندهای مواد غذایی و کنترل کیفیت
Food Processing and Quality Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
فناوری مهندسی عمران
Civil Engineering Technology (DCS - 3 years)
کالج - کاردانی (آموزش فنی)
12
3
کمک دندانپزشکی
Dental Assistant (DVS - 1500 hours / 2 years)
کالج - دوره های حرفه ای
12
3
دستیاری داروخانه
Pharmacy Technical Assistant (DVS - 1230 hours / 1.5 years)
کالج - دوره های حرفه ای
12
3
قصابی
Retail Butchery (DVS - 900 hours / 1 year)
کالج - دوره های حرفه ای
16
4
بنایی و آجرچینی
Masonry: Bricklaying (DVS - 900 hours / 1 year)
کالج - دوره های حرفه ای
12
3
فلزکاری و تولید قطعات فلزی
Metal Structure and Metalworking Manufacturing (DVS - 1350 hours / 1.5 years)
کالج - دوره های حرفه ای
12
3
ورق کاری فلزی
Sheet Metal Work (DVS - 1800 hours / 2 years)
کالج - دوره های حرفه ای
12
3
به کارگیری مواد کامپوزیت
Use of Composite Materials (DVS - 900 hours / 1 year)
کالج - دوره های حرفه ای
12
3
سر هم کردن کابل و مدارهای الکتریکی
Cable and Circuit Assembly (DVS - 945 hours / 1 year)
کالج - دوره های حرفه ای
16
4
مونتاژ چارچوب هواپیما
Aircraft Structural Assembly (DVS - 975 hours / 1 year)
کالج - دوره های حرفه ای
16
4
مونتاژ مکانیکی هواپیما
Aircraft Mechanical Assembly (DVS - 1185 hours / 1.5 years)
کالج - دوره های حرفه ای
16
4
لوله کشی و سیستم گرمایش
Plumbing and Heating (DVS - 1500 hours / 2 years)
کالج - دوره های حرفه ای
12
3
جوشکاری و سرهم کردن قطعات
Welding and Fitting (DVS - 1800 hours / 2 years)
کالج - دوره های حرفه ای
12
3
ماشینکاری
Machining Techniques (DVS - 1800 hours / 2 years)
کالج - دوره های حرفه ای
16
4
ابزار دقیق در ورق ها فلزی
Precision Sheet Metal Work (DVS - 1275 hours / 1.5 years)
کالج - دوره های حرفه ای
12
4

 


لیست رشته های مورد نیاز کبک برای متخصصین
 

 

 
 

 

منوي كاربري

نام کاربری :
کلمه عبور :

 
 

Target Group Telegram chaneel

برای عضو شدن کلیک کنید

 
 

پیوند دولت های استانی

 prince edward island

تارگت گروپ

 

 

Welcome to Canada

تارگت گروپ

تورنتو

Welcome To Toronto

Target Group

 

تارگت گروپکليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي سازمان امور مهاجرتي تارگت گروپ محفوظ استتارگت گروپ

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به کبک | تحصیل در آمریکا | شرایط مهاجرت به کانادا